Catchlocator

De CatchLocator is een systeem dat het mogelijk maakt verse vis in de gehele keten te traceren via internet. Informatie over vangstlocatie, schip, sortering en manier van vissen is daarmee op ieder moment opvraagbaar via een barcode op het etiket van de kisten met vis. De GPS-coördinaten gekoppeld aan de vangstlocatie zorgen in de hele keten voor traceerbaarheid van de vis via internet. Per trek registreert het systeem de GPS-coördinaten van de exacte vangstlocatie. Op het label op de vis staat een barcode. Door het invullen van de barcode op www.catchlocator.nl wordt zichtbaar waar en door welk schip de vis op welk moment gevangen is en welke vismethode daarbij is gebruikt.

Bij groothandels staan speciale terminals met barcodescanners die de informatie direct weergeven. Het is ook mogelijk de informatie af te lezen via de mobiele telefoon.

Voor meer informatie, stuur ons een e-mail of neem contact met ons op middels de contactpagina.