Op 24 januari 1990 werd in Sneek de Verenigde Nederlandse Visserij Coöperaties (VNVC) opgericht. De naam is in 1997 gewijzigd in VEVC, Verenigde Europese Visserij Coöperaties. Reden hiervoor was de toetreding van buitenlandse visserijcoöperaties.

De VEVC is een samenwerkingsverband tussen tien visserijcoöperaties in Nederland. Het doel van de VEVC is om de materiële behoefte van de visserijcoöperaties te bundelen om een concurrerend product te verkrijgen, dat aan de gestelde eisen van de visserij, scheepvaart, watersport en industrie voldoet.

Anderzijds is de VEVC een overlegorgaan om tijdig in te spelen op veranderingen in de markt, ervaringen uit te wisselen en activiteiten te ontplooien. De hoofdzaak is steeds het verlenen van een blijvende optimale service aan haar ruim 650 aangesloten leden.