Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van het beleid van de VCU., bewaken de missie en houden toezicht op de dagelijkse gang van zaken.

 

 

Bestuur

Het bestuur van de VCU bestaat uit:

  • L. Romkes (voorzitter)
  • J. Romkes
  • P. Romkes
  • J. van de Berg
  • K. van de Berg (secretaris)
  • W. de Boer
  • P. Romkes