Geschiedenis van de Visserijcoöperatie Urk

De geschiedenis van de Visserijcoöperatie Urk is een boeiend verhaal dat begint in mei 1922. Deze coöperatie ontstond als een antwoord op de uitdagingen waarmee vissers werden geconfronteerd, vastgelegd in havens als gevolg van ongunstig weer op zee.

Ruim 100 Jaar Maritieme excellence

Wat oorspronkelijk begon als een samenwerking om de inkoop van gasolie en vetten te bundelen, groeide uit tot een langdurig streven naar kosteneffectiviteit en samenwerking binnen de Nederlandse en Europese visserijgemeenschap.

Oprichting

In mei 1922 werd de Visserijcoöperatie Urk opgericht door vissers die door slecht weer vastzaten in de haven. Het primaire doel was om de vraag naar gasolie en vetten te bundelen, waardoor de coöperatie gezamenlijk en goedkoper kon inkopen. Tot op heden blijft dit een van de belangrijkste doelen, waarmee de VCU zich sinds 2008 als de Maritieme Specialist positioneert.

Internationale Samenwerking

Vanaf 1990 is de VCU lid van de Verenigde Europese Visserijcoöperaties (VEVC), waardoor ze samenwerkt met andere Nederlandse en Belgische visserijcoöperaties. Deze samenwerking leidt tot hogere kortingen bij leveranciers, wat resulteert in kosteneffectieve dienstverlening aan de visserijbranche.

Leidende Rol binnen VEVC en SFAV

Binnen de VEVC heeft de VCU een verbindende rol, evenals in de Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij (SFAV). De coöperatie voorziet schepen via deze kanalen van diverse visserijbenodigdheden, waaronder visnetten, kettingen, touwen, gas- en smeerolie.

Veiligheidscentrum en Diversificatie

Rond 2004/2005 anticipeerde de VCU op de vraag naar veiligheidscursussen en -benodigdheden. Samen met andere coöperaties richtte ze het VEVC Veiligheidscentrum op. Dit initiatief speelde in op de uitdagingen van de visserijsector en bood een bredere dienstverlening.