Secretariaten

VCU voert meerdere secretariaten, die nauw betrokken zijn bij haar leden en afnemers. Voor de visserijsector is dat de Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij (SFAV), voor de 10 inkoopcoöperaties in Nederland is dat de VEVC, en voor de Binnenvaartgroep Nederland is dat de BGN.

Meer informatie over de secretariaten vindt u hier:

SFAV
VEVC
BGN