Waar we voor staan

Visserij coöperatie Urk al ruim 100 jaar een begrip in de maritieme wereld. De VCU is in 1922 opgericht. Het hoofddoel van de oprichters was om de vraag naar gasolie en vetten te bundelen, waardoor zij dit als organisatie gezamenlijk en goedkoper konden inkopen.

Missie

Wij zijn een organisatie voor de toelevering en ontwikkeling van de professionele beroepsvisserij in binnen- en buitenland, naast maritieme bedrijven als zee- en binnenvaart, baggerindustrie en industriële ondernemingen. Even ‘afmeren’ bij de VCU moet genoeg zijn om uw varend bedrijf in één keer van alle benodigde producten te voorzien.

Visie

Het leveren van alle voorkomende diensten en producten aan de Europese Maritieme sector, met in het bijzonder de Nederlandse beroepsvisserij.

Kernwaarden

Respect: VCU behandelt iedereen eerlijk, met respect en met fatsoen.

Samenwerking: VCU medewerkers werken samen als één team en delen kennis met het oog op continue verbetering, ontwikkeling en innovatie.

Verantwoordelijkheid: In contact met leden, klanten en partners handelen medewerkers van de VCU met grote zorg en toewijding.